top of page

Fria händer, fria rörelser, fri andning och fritt flöde!

Träningsarmbandet

Med hjälp av det dubbelsidiga armbandet som ingår i kurspriset håller du armar och händer fria under träningen. Tydligt och enkelt har du alltid med dig den lymfologiska ordningsföljden för att öppna upp och öka flödet utan appar eller fladdrande pappersanteckningar.

bottom of page