top of page

Ammis Alternativa Friskvård erbjuder behandlingar inom Traditionell Kinesisk Medicin

Öronakupunktur

Auriculoterapi

Akupunktur påverkar kroppens homeostas/balans och hjälper regleringen av kroppens funktioner.

Akupunktur används både vid kroniska och akuta besvär och lämpar sig vid kroppslig såväl som själslig ohälsa. Behandlingsområdena är många eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen.

Några exempel på behandlingsområden är smärta, allergier, hudproblem, luftvägsproblem, inflammationer, hormonella obalanser, rygg- och nackbesvär, mag-tarmbesvär, urinvägsbesvär, sömnsvårigheter, stress, beroende och abstinens.

Varje person är unik och behandlas utifrån sitt tillstånd och sina förutsättningar. Flera aspekter måste tas i beaktande. Omfattning, uppkomst, varaktighet och inte minst personens generella hälsa och livsstil har betydelse.

Ibland kan man känna direkt symtom- och smärtlindring redan efter en behandling men för att komma djupare och hindra besvären från att återkomma krävs oftast mer arbete och fler behandlingar.

Många företag subventionerar sina anställdas friskvård. Du kan därför använda eventuell friskvårdspeng.

Värt att notera:

I Sverige får följande, enligt svensk lag, ej behandlas av icke legitimerad sjukvårdpersonal:

Cancer

Epilepsi

Diabetes

Smittsamma infektionssjukdomar

Sjukdom i samband med graviditet

Barn under 8 år

Moxibustion (Moxa)

Värme/Örtbehandling

Moxibustion kan användas som egen behandlingsform men även som komplement till massage och akupunktur.

Enkelt uttryckt kan man beskriva moxibustion som en värmebehandling för att öka genomblödningen i vävnaden. Till moxa används torkade örter, vanligast är Gråbo. Det finns olika typer av moxa för olika användningsområden. Lös moxa används bland annat till sk. moxaboxar el. lådor då man vill behandla ett större område på en gång. Kroppsakupunktörer använder även moxa tillsammans med nålar för att på så sätt få värmen att tränga djupare ner i vävnaden.

Jag använder mig oftast av en rökfri moxastav. Moxastaven tänds i ena änden så att en glöd bildas. Staven förs sedan över de valda akupunkturpunkterna på kroppen, tätt intill huden. Även den som vanligtvis är allergisk mot gråbo brukar tåla behandlingen. Värt att notera att dock att även den rökfria moxastaven avger lite rök och en väldigt karakteristisk doft. Många älskar doften men de finns de som inte tål den.

Behandling med moxa syftar till att stärka och den fungerar smärtlindrande. Ur ett Kinesiskt sätt att tänka och tala säger man att man stärker och cirkulerar Qi vilket bidrar till smärtlindring och snabbare läkning.

Moxabehandlingen är lämplig vid bland annat reumatiska sjukdomar, värk i muskler och senor, ryggskott, ischias, nackbesvär, dålig blodcirkulation, lungbesvär och mag-tarmstörningar. Moxa kan även med stor fördel användas vid menssmärta främst i det akuta läget men kan även behandlas förebyggande. Moxa kan ge direkt smärt- och symtomlindring men kräver liksom andra behandlingsformer en kontinuitet för att ge varaktig effekt.


Koppning

Cupping

Koppning är en gammal metod som beskrivits redan under Jingdynastin (265-420 e Kr). Då användes koppar av bambu. Idag används oftast koppor av glas eller plast/gummi.

Syftet med koppning är att stimulera flödet och genomblödningen i området under koppen. I kinesisk medicin talar man om att ta bort stagnation och öka flödet av qi och blod eftersom stagnationer och obalanser anses vara orsaken till att ett problem uppstår.

Innan koppan placeras på kroppen måste man skapa ett undertryck för att få den att fästa på huden. Det gör jag genom att hålla glaskoppan över lågan på ett stearinljus eller annan låga. Koppen placeras sedan snabbt mot huden och suger då fast. Jag använder mig även av siliconkoppor för koppningsmassage.

När kopparna fästs på huden ökar cirkulationen kraftigt, genomblödningen i muskler och senor ökar och trötta och stela muskler får möjlighet att slappna av. Lymfsystemet och flödet påverkas positivt, slaggprodukter frigörs och man påverkar även immunförsvaret positivt. Det parasympatiska nervsystemet aktiveras. Detta leder till minskad stress, ökat lugn och välbefinnande genom att bland annat oxytocin frigörs. Man främjar även mag-tarmfunktionen och kroppens egen förmåga till snabbare och bättre läkning.

Massage

Energibanemassage

​Massage med djupare tanke och hänsyn till vårt meridiansystem och kroppens energiflöde. 

En djupgående massage där muskler och bindväv bearbetas på liknande sätt som vid klassisk massage men där jag även b​ehandlar akupunktur- och triggerpunkter med fingrarna för att lösa upp djupliggande blockeringar i kroppen och skapa nytt flöde i kroppens system. Vid behandlingen läggs även vikt och fokus på fötterna.

Massagen kan med fördel anpassas efter dina behov/önskemål om du önskar en mjukare avslappningsmassage.

Djupgående massage med djupare tanke och hänsyn till kroppens meridiansystem och energiflöde. Massagen kan med fördel anpassas efter dina behov och önskemål till mjukare avslappningsmassage.

Jag använder även i vissa fall massage som en del av bedömningen av hälsotillståndet för att se och känna kroppen. 

Irisdiagnostik

Iridology​​​

Irisdiagnostik är att studera färg, pigmentering, och struktur på iris eftersom de

relaterar genetiskt genom reflexrespons till kroppens styrk​or och svagheter. 

Inom irisdiagnostiken studerar vi både den övergripande konstitutionen och specifika

irisfärger och markeringar. 


Irisdiagnostik är ett hjälpmedel att bedöma var nedärvda styrkor och svagheter finns i

kroppen vilket gör det till ett kompletterande verktyg och hjälp att bestämma vilken

typ av behandling jag ska inrikta mig på.


Inom irisdiagnostiken diagnostiserar vi aldrig en sjukdom. Vi analyserar, eller

bedömer, områden i kroppen som är starka och områden med potentiella svagheter och erbjuder information om alternativ som visat sig vara bra, såsom

förändringar i livsstil, motion, mat och val av terapi etc. Vi förskriver inte, vi föreslår. 


bottom of page