top of page

Taktil massage

Om metoden

Taktipro är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Etik och bemötande är viktiga delar av metoden som ges med respekt och omtanke för varje individs integritet och behov.

Taktipro är en mjuk omslutande beröring med varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorerna i huden. Det parasympatiska nervsystemet aktiveras på så sätt och utsöndrar lugnande hormon.

Taktipro följer ett bestämt mönster och kroppen är "inboad" med lakan och filt under behandlingen för att öka kroppsuppfattningen, ge trygghet och värme.

Jag är diplomerad Taktipro terapeut, utbildad av auktoriserad lärare i Taktipro grund samt påbyggnad.

Effekter man sett med Taktipro?

  • Ökad kontakt
  • Avslappning, minskad stress och bättre sömn
  • Stärkt kroppsuppfattning
  • Ökad självkänsla
  • Bättre mag- och tarmfunktion
  • Lindring av smärta
  • Mindre oro och ångest
  • Förbättrat allmäntillstånd och sinnesstämning
bottom of page